26 พฤศจิกายน 2558

26/11/58 รับสมัครสถาปนิกและดราฟแมน

รับสมัครสถาปนิกและดราฟแมน 


1) รับสมัครสถาปนิก 2 อัตรา 
คุณสมบัติ 
- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรี สถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD / Sketchup ได้เป็นอยางดี 
- สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ 
- มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้าง 
- มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2) รับสมัครดราฟแมน 2 อัตรา 
- จบการศึกษาวุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม-ก่อสร้าง/โยธา/เขียนแบบ/ออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD / Sketchup ได้เป็นอยางดี 
- สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ 
- มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้าง 
- มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สถานที่ทำงาน บริษัท เอ.เอส.เอ.พี. โฮม บิลเดอร์ จำกัด 
ติดต่อคุณยศพงศ์ 083 829 2228 หรือส่ง resume มาที่ asaphome@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น