27 พฤศจิกายน 2558

27/11/58 ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ ประสานงานภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง

ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ ประสานงานภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง เพศหญิง อายุ ไม่จำกัด 
วุฒิการศึกษา 
จบ ปริญญาตรี 
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น 
รายได้ตกลง วันที่สัมภาษณ์ 
บริษัทของเราเป็น องค์กรผู้ส่ง ผู้ฝึกงานไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านกระทรวงแรงงาน 
ศักดิ์ 080-3151199 
ไลน์ ไอดั sakudonskm 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น