11 ธันวาคม 2558

11/12/58 ด่วน..!! สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ฯ 3 ตำแหน่ง

ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่สภาฯโดยมีตำแหน่งดังนี้
1.) ตำแหน่งผู้ช่วย ผู้จัดการสำนักงาน 1 ตำแหน่ง
เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี ไม่มีประวัติอาชญกรรม
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 
วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี สาขา บริหารจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี 
สามารถอ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดี – สามารถออกนอกพื้นที่ได้และทำงานนอกเวลาได้ 
2.) ตำแหน่งพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี 
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี
วุฒิการศึกษาจบปวส สาขา บัญชี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี 
สามารถลงบัญชีรายวันแยกประเภทได้-อ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดีและทำงานนอกเวลาได้
3.) ตำแหน่งเลขานุการ 1 ตำแหน่ง
เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี 
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี
วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี สาขา บริหารจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0
หรือวุฒิการศึกษาจบปวส สาขา เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี 
สามารถลงบัญชีรายวันแยกประเภทได้-อ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดีและทำงานนอกเวลาได้ 

หลักฐานที่ต้องเตรียม 
1. รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
2. สำเนา หลักฐานการศึกษา,บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน-ใบรับรองแพทย์-ใบเกณฑ์ทหาร
3. มีผู้คำประกัน ( ใช้หลังจากหลังรับเข้างาน )

หมายเหตุ 
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุ ดรธนี (หลังโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ) เลขที่ 83/14 ถนน วัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41000 โทร. 042-246-498 , 042-221-511
ตามวัน-เวลาราชการ

แผนที่
http://www.google.co.th/maps/place/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี/@17.4062085,102.8040373,18z/data=!4m2!3m1!1s0x31239d62c9158549:0xefeca1ceecead8b0?hl=th

หางานอุดร,งานว่างอุดร,งานอุดร,สมัครงานอุดร,หางาน,งานพาสไทม์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น