21 ธันวาคม 2558

21/12/58 รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ, พนักงานบัญชี, เลขานุการ

รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ, พนักงานบัญชี, เลขานุการ 
ฝากประชาสัมพันธ์ 
ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่สภาฯโดยมีตำแหน่งดังนี้ 
1.) ตำแหน่งผู้ช่วย ผู้จัดการสำนักงาน 1 ตำแหน่ง 
เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี ไม่มีประวัติอาชญกรรม 
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร 
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 
วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี สาขา บริหารจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี 
สามารถอ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดี – สามารถออกนอกพื้นที่ได้และทำงานนอกเวลาได้ 
2.) ตำแหน่งพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง 
เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี 
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร 
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 
วุฒิการศึกษาจบปวส สาขา บัญชี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี 
สามารถลงบัญชีรายวันแยกประเภทได้-อ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดีและทำงานนอกเวลาได้ 
3.) ตำแหน่งเลขานุการ 1 ตำแหน่ง 
เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี 
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร 
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 
วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี สาขา บริหารจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 
หรือวุฒิการศึกษาจบปวส สาขา เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี 
สามารถลงบัญชีรายวันแยกประเภทได้-อ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดีและทำงานนอกเวลาได้ 

หลักฐานที่ต้องเตรียม 
1. รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ 
2. สำเนา หลักฐานการศึกษา,บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน-ใบรับรองแพทย์-ใบเกณฑ์ทหาร 
3. มีผู้คำประกัน ( ใช้หลังจากหลังรับเข้างาน ) 
หมายเหตุ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสภาอุตสากรรม จังหวัด อุดรธานี ( หลัง โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ) 
เลขที่ 83/14 ถนน วัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41000 โทร. 042-246-498 , 042-221-511 
E-mail: ftiudon498@gmail.com

หางานอุดร,งานอุดร,งานว่างอุดร,สมัครงาน,ทำงาน,งานพาสไทม์,สมัครงานอุดร,งาน,หางาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น