12 พฤศจิกายน 2558

12/11/58 เคาส์เตอร์มะลิไท สนามบินอุดร รับสมัครเลขานุการและผู้ช่วยผู้จัดการ !!!!

เคาส์เตอร์มะลิไท สนามบินอุดร รับสมัครเลขานุการและผู้ช่วยผู้จัดการ

1. เลขานุการ เงินเดือนสตาร์ท 9,000-12,000 
*คุณสมบัติ
- อายุ 20-25
- จบการศึกษา ปวช-ปวส

2. ผู้ช่วยผู้จัดการ เงินเดือนสตาร์ท 12,000-15,000 
*คุณสมบัติ
- อายุ 25-30
- จบการศึกษาปริญญาตรี
- สามารถจดชวเลขได้ (shorthand)


มีเบี้ยขยันให้ อยู่กันแบบพี่น้องช่วยเหลือกัน บอสใจดี

ขอบเขตงานไม่ยาก > ไม่มีประสบการณ์เราสอนงานให้

มีวันหยุดให้อาทิตย์ละ 1 วัน

(สามารถทำงานเป็นกะ หรือควบได้)

เวลาทำงานแบ่งเป็น 2 กะ
*กะเช้า 06.30-16.30
*กะบ่าย 12.30-21.30


เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.รูปถ่าย

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่เคาส์เตอร์มะลิไท สนามบินอุดร
ประตู5 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า โทร 081-5468666 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น