12 พฤศจิกายน 2558

12/11/58 บริษัท กรีนเมโทร จำกัด รับสมัคร พนักงานหลายตำแหน่ง!!!!!

บริษัท กรีนเมโทร จำกัด รับสมัคร พนักงานหลายตำแหน่ง 

พนักงานธุรการขายโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
รายละเอียดของงาน 
- แนะนำรายละเอียดของการขายบ้าน แก่ลูกค้าที่สนใจ ทั้งทางโทรศัพท์และที่โครงการ ทำงานเอกสาร ตลอดจนปิดการขาย ซึ่งโครงการบ้านตั้งอยู่ในอุดรธานี 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
โครงการบ้านจัดสรรลีฟเวลโล่ จ.อุดรธานี/หนองบัวลำภู 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เพศ หญิง 
- อายุ 20 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
- บุคลิกดี มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า 
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
- มีใจรักงานบริการ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี 
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
- สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ 
- มีความกระตือรือร้น 
- มีความรับผิดชอบ 

พนักงานเขียนแบบ Draftsman 
รายละเอียดงาน 
ดูแลงานเขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
ประจำไซต์งานก่อสร้าง จ.อุดรธานี/หนองบัวลำภู 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เพศ ชาย 
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
-วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.(ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โยธา) 
- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป 
- ใช้โปรแกรม Auto CAD+ Sketch Up +3DMAX ได้ดี 

รับสมัคร สถาปนิกประจำโครงการ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เพศ ชาย 
- อายุ 28 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- ใบประกอบวิชาชีพ (ก.ส.) 
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการ หรือจัดเตรียมเนื้องานและวัสดุ งานตกแต่งภายในหรืองานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office,Auto CAD, Sketch Up, +3DMAX 
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถตัดสินใจภายใต้ความกดดันได้อย่างเหมาะสม 
และมีเหตุผล 
- มีประสบการณ์ควบคุมไซด์งาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงาน 
- กำหนดแผนงานรายเดือน,กำหนดแผนงานสถาปัตย์ 
- ออกแบบและเขียนแบบ 
- จัดทำรายการประกอบแบบส่วนงานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง 
- ดูแลงานสถาปัตยกรรม ประเมินราคา ถอดแบบ 
-วางแผนการทำงานของส่วนออกแบบ 
- ควบคุมงานสถาปัตย์ในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย 
- อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
ประจำไซท์งาน จังหวัดอุดรธานี/หนองบัวลำภู 

วิธีการสมัคร 
- ติดต่อสมัคร เพื่อนัด วันสัมภาษณ์งาน 
- สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานใหญ่ 
- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail 

เอกสาร ประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 
1.ใบสมัคร ของบริษัท 
2. รูปถ่าย 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. สำเนาบัตรประชาชน 
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา 
6. ผลงาน(หากมี) 

ติดต่อ 
ฝ่ายบุคคล คุณพัทธนันท์ บริษัท กรีนเมโทร จำกัด 
206/2 ถนนรอบเมือง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 088-5727228 
Email : gmudonthani@gmail.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน] 
Website : http://www.livelloudon.com/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น